Tellija: Paide Avatud Noortekeskus, 500 m2.
Disain ja projekteerimine: Gruuviramps