PROJEKTEERIMINE

Tänavaspordiparkide ehitus on väga spetsiifiline valdkond, kus kõik algab disainilahendusest. Parimad lahendused sünnivad, kui disainiprotsessi on kaasatud spordialasid läbi praktika tunnetavad professionaalid. Tähtis on, et väljakute disainilahendused oleksid läbimõeldud nii, et pargi elemendid on kõrguste, raadiuste ja vahemaade suhtes proportsioonis. Leiame, et parkide terviklahendused peavad pakkuma väljakutseid kõikidele tänavaspordialadele ja harrastustasemetele.

Oleme veendunud, et tänavaspordiparkide disainimine ja projekteerimine peab käima käsikäes. Tähtis on, et eskiisi koostajal ja projekteerijal oleks ühtne arusaam valminud disainilahendusest. Ideaalis võiksid eskiisi valmimine ja projekteerimine toimuda omavahelises koostöös või sama isiku teostuses. Ainult nii on võimalik kõige parimal viisil rahuldada tellija huve, kui ka harrastaja ootuseid.

Gruuviramps meeskonnal on pikaajaline tänavaspordialade harrastamise kogemus. Meil on praktilised teadmised disainilahenduste koostamisest ning projekteerimisest, samuti on meil oskused efektiivsete insener-tehniliste lahenduste loomiseks. Oleme disaininud, projekteerinud ja ehitanud mitmeid Eesti suurimaid betoonist ja vineerist tänavaspordi parke.

Tegeleme eskiiside, eelprojektide ja põhiprojektide koostamisega. Oma töös jälgime hoolega, et valminud pargid vastaksid kehtivatele  ohutusstandarditele.

  • eskiisid/disainilahendused
  • eelprojektid
  • põhiprojektid

Tegeleme eskiiside, eelprojektide ja põhiprojektide koostamisega. Oma töös jälgime hoolega, et valminud pargid vastaksid kehtivatele  ohutusstandarditele.

Tänavaspordiparkide ehitus on väga spetsiifiline valdkond, kus kõik algab disainilahendusest. Parimad lahendused sünnivad, kui disainiprotsessi on kaasatud spordialasid läbi praktika tunnetavad professionaalid. Tähtis on, et väljakute disainilahendused oleksid läbimõeldud nii, et pargi elemendid on kõrguste, raadiuste ja vahemaade suhtes proportsioonis. Leiame, et parkide terviklahendused peavad pakkuma väljakutseid kõikidele tänavaspordialadele ja harrastustasemetele.

Oleme veendunud, et tänavaspordiparkide disainimine ja projekteerimine peab käima käsikäes. Tähtis on, et eskiisi koostajal ja projekteerijal oleks ühtne arusaam valminud disainilahendusest. Ideaalis võiksid eskiisi valmimine ja projekteerimine toimuda omavahelises koostöös või sama isiku teostuses. Ainult nii on võimalik kõige parimal viisil rahuldada tellija huve, kui ka harrastaja ootuseid.

Gruuviramps meeskonnal on pikaajaline tänavaspordialade harrastamise kogemus. Meil on praktilised teadmised disainilahenduste koostamisest ning projekteerimisest, samuti on meil oskused efektiivsete insener-tehniliste lahenduste loomiseks. Oleme disaininud, projekteerinud ja ehitanud mitmeid Eesti suurimaid betoonist ja vineerist tänavaspordiparke.