PROJEKTEERIMINE

               

 

 

 

hiclipart.com

Rulaparkide ehitus on väga spetsiifiline valdkond, kus kõik algab disainilahendusest. Parimad lahendused sünnivad, kui disainiprotsessi on kaasatud skateparkides harrastatavaid alasid läbi praktika tunnetavad professionaalid. Tähtis on, et rulapargi disainilahendused oleksid läbimõeldud nii, et pargi elemendid on kõrguste, raadiuste ja vahemaade suhtes proportsioonis. Leiame, et rulapargi terviklahendused peavad pakkuma väljakutseid kõikidele skatepargi aladele ja harrastustasemetele.

Oleme veendunud, et rulaparkide disainimine ja projekteerimine peab käima käsikäes. Tähtis on, et eskiisi koostajal ja projekteerijal oleks ühtne arusaam valminud disainilahendusest. Ideaalis võiksid eskiisi valmimine ja projekteerimine toimuda omavahelises koostöös või sama isiku teostuses. Ainult nii on võimalik kõige parimal viisil rahuldada tellija huve, kui ka harrastaja ootuseid. 

Gruuviramps meeskonnal on pikaajaline tänavaspordialade harrastamise kogemus. Meil on praktilised teadmised rulaparkide disainilahenduste koostamisest ning projekteerimisest, samuti on meil oskused efektiivsete insener-tehniliste lahenduste loomiseks. Oleme disaininud, projekteerinud ja ehitanud mitmeid Eesti suurimaid betoonist ja vineerist rulaparke.

Tegeleme eskiiside, eelprojektide ja põhiprojektide koostamisega. Oma töös jälgime hoolega, et valminud rulapargid vastaksid skateparkide ohutusstandardile EVS-EN 14974:2019.