TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

Kliendil on õigus ostetud toode tagastada ilma põhjust esitamata 14 kalendripäeva jooksul. Nimetatud tähtaega hakatakse arvestama alates kauba kättesaamisest või pakiautomaadi teate kättesaamisest ning see lõpeb, kui kaup ei ole edastatud 14 kalendripäeva jooksul postiasutusele tagastamiseks.

Kauba kättesaamisel on Klient kohustatud avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja toodet kahjustamata. Toodet on võimalik ilma põhjuseta tagastada või vahetada vaid juhul kui toode on kasutamata, alles on kõik etiketid ja muud saadetisega seonduvad dokumendid (sh. Kliendile väljastatud arve). Juhul, kui Klient on tagastatavat kaupa tahtlikult või hooletuse tõttu kahjustanud, on Ettevõtjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahjude hüvitamist.

Kauba tagastamiseks tuleb Kliendil täita kauba saatelehel olev tagastamise vorm või taganemisavalduse vorm ning tagastada koos sellega kaup. Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul kui tagastatav toode ei vasta tellitule (vale või defektiga) või kui toode tagastatakse koos tagastusavaldusega pakendis aadressile Kadaka tee 7, Tallinn 10912 hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Veebipood tagastab Kliendile kauba eest tasutud summa peale seda, kui kaup on tagastatud ning jõudnud tagasi Ettevõtte aadressile Kadaka tee 7, 10912 Tallinn, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul.

Juhul, kui Klient soovib toodet vahetada, tuleb täita taganemisavalduse vorm. Toote tagastamisega seonduvad otsesed kulud kannab Klient. Juhul, kui Ettevõtjal pole võimalik tagastatud toodet välja vahetada (nt soovitud suuruse puudumise tõttu), võtab Ettevõte Kliendiga ühendust sobiva lahenduse leidmiseks.