NÄITEID TEHTUD TÖÖDEST

KURESSAARE BETOONIST RULAPARGI DISAIN, PROJEKTEERIMINE JA EHITUS/ 2019 HILISSÜGIS

Kuressaare betoonist rulapark on disainitud koostöös kohalike noortega võttes arvesse nende sõidutaset, eelduseid ja soove. Rulapark on 25 m pikk ja 5 m lai. Tegemist on minimalistliku ja modernse disainiga, mis sobib avalikku linnaruumi. Rulapark asub Kuressaare ranna-alal “Titerannas”.

MÄRJAMAA RULAPARGI REMONT/ SÜGIS 2019

Antud vineerist rulapark on hea näide, et ka vanu rulaparke on mõtet remontida. Märjamaa rulapark oli enne remonti kehvas seisus, selle kattevineerid olid kulunud auklikeks ning näis, et rulaparki ei ole otstarbekas enam parandada. Meie olime teist meelt ning remondi käigus vahetasime välja esimese ja teise kihi veekindlad kattevineerid, samuti toestasime karkassi ning käsipuid. Remondi tulemusena kestab antud rulapark järjepideva hooldamise korral edasi veel mitmeid-mitmeid hooaegasid.

PAIDE SISE-SKATEPARGI DISAIN, PROJEKTEERIINE JA PIGALDUS/ KEVAD 2019

Sise-skatepark on rajatud vanasse Paide ujula ruumidesse otse basseini. Rulapargi suurus on sirca 500m2 ning tänu basseini erinevatele tasapindadele sai rulapark väga mänguline ning tehniline. Tegemist on juba teise rulapargiga Eestis, mis on rajatud otse basseini kasutades ära selle erinevaid kõrguseid, kaldeid ja reljeefe. Rulapark on puidust karkassiga, mida katavad kasevineeri plaadid, metallist L-profiilid, copingud ja rail’id. Rulaparki haldab Paide Avatud Noortekeskus.

KOPLI RULAPARGI DISAIN, PROJEKTEERIMINE JA PAIGADLUS/  2019 SUVI

Kopli rulapargi disainimisse kaasasime pealinna harrastajad, kes avaldasid arvamust milliste elementidega skateparki Tallinn vajab. Koostöös harrastajatega valmis tehniline ning väga mitmekülgne rulapark, kus saavad sõita korraga nii algajad, kui ka edasijõudnud tänavasportlased.  Kopli rulapark on ilmastikukindla karkassiga, mida katavad veekindlad filmkattega vineerid. Horistontaalsetel ja kaldus pindadel on kasutatud 18mm paksuseid vineere, raadiustega pindadel on 2x9mm veekindlad vineerid, kandvad seinad on valmistatud 15mm veekindlatest vineeridest. Rulapargi konstruktsiooni läbib ka ventilatsioonisüsteem, mis õhutab karkassi ja tagab pargi pikema säilimise. Kopli rulapargi suurus on 1549m2.

PIRITA RULAPARGI DISAIN, PROJEKTEERIMINE JA PIGALDUS/ 2019 SÜGIS

Pirita rulapark on 7m lai ning 23m pikk ning disain sisaldab minirampi, hubba, quarterit ja banki. Rulapark on ehitatud ilmastikukindlatest materjalist ehk immutatud puidust karkassiga, mida katavad veekindlad vineerid, tsingitud I-profiilid jne. Rulapargil on konstruktsiooni läbiv ventilatsioonisüsteem, mis tagab rulapargi parema kestvuse.

PAIDE SKATEPARGI TOOTMINE JA PAIGALDUS/ KEVAD 2019

Paide Põhikooli rulapark on rajatud 405m2 suurusele platsile ning see koosneb 7-st erinevast elemendist: quarter; maja; ditch-quarter-ditch; vertwall; flybox; püramiidi nurk ja vertall-ditch. Skatepargi elemendid kujutavad endas ruumiliselt stabiilseid ning sõitjate ja transpordi poolt põhjustatud koormusi taluvaid elemente. Rulapark on ehitatud ilmastikukindlatest materjalist ehk immutatud puidust karkassiga, mida katavad veekindlad vineerid, tsingitud I-profiilid jne. Rulapargil on konstruktsiooni läbiv ventilatsioonisüsteem, mis tagab rulapargi parema kestvuse.

KUDJAPE FUNKTSIONAALNE RULAPLATS/ 2019

Kusjape rulaplatsil on miniramp spine’iga, mis on tehtud ilmastikukindlatest materjalidest ning on disainitud koostöös kohalike noortega. Miniramp on 6m lai, 15m pikk, 1,25/ 1,5m kõrge. Sellel on keskmise järskusastmega raadius ning spine’i osa on äärtest natuke madalam, et hoog rambil edasi-tagasi liikudes ära ei raugeks. Samuti on väljakule paigaldatud ringi liigutatavad ratastel obstaaklid, mida noored saavad vastavalt oma äranägemisele teiste elementidega kombineerida. Antud rulaplats on sõitjatele väga funktsionaalne, sest nad saavad iseseivalt rulapargi tehnilist lahendust muuta.

MINIRAMPS S+ DISAIN, PROJEKTEERIMINE JA PAIGADLUS/  2019 SUVI

Miniramp S+ on rahuliku disainiga välitingimuste miniramp. See on 3m lai, 7,6m pikk ning 1m kõrge. Sellel on keskmise järskusastmega raadius ning sobib sõitmiseks nii algajatele, kui ka edasijõudnutele. Rambil on kontruktsiooni läbiv ventilatsioonisüsteem, mis tagab karkassi pikaajalise säilimise.

SAUE RULAPARGI REMONT/ KEVAD 2019

Saue rulapark rajati 2012. aastal ning selle seisukord oli peale seitset kasutusaastat muutunud ohtlikuks. Remonditööde käigus vahetasime välja kõik kulunud ja katkised vineerid. Samuti toestasime karkassi ning kinnitasime kõik lahtised elemendid ja käsipuud. Saue rulapark on hea näide sellest, kuidas vana, kuid hea rulapargi saab ära remontida ning seeläbi pikendada pargi kasutusaega mitmete aastate võrra.

LOIGU MINIRAMBI DISAIN, PROJEKTEERIMINE JA PIGALDUS/ TALV 2019

Loigu miniramp disainiti koostöös Loigu sise-skatepargi eestvedajatega, kellega see ühiselt ka ära ehitati. Tegemist on minirambiga, mis on 1,5m kõrge, 6m lai ning 10m pikk. Rambi pealmisel kihil on kasutatud diagonaalset vineeride paigaldamise stiili, mis tagab rambil sujuvama liikumise väikemate ratastega (nt. rula rattad).

PÄÄSKÜLA SISE-SKATEPAGRI ÜMBEREHITUS JA DISAIN/ TALV 2018

Ümberehituse planeerimise protessis nõustasime Pääsküla Noortekeskust, mille käigus lõime koostöös noortega disaini, mis muudaks olemasoleva rulapargi rohkem avaramaks. Disainil on muudetavad kohad välja toodud roosakana. Idee aluseks on muuta liiga järsud quarterid ja bank’id laugemaks, samuti tõsta ümber pargis fly, mis lisab antud liinile juurde stabiilsust. Ümberehitustöid teostatakse kahes etapis: 1. etapp novemberis ning 2. etapp 2019 esimene pool. Esimest etappi teostas Skatepargid OÜ.

VILJANDI RULAPARGI REMONT/ SÜGIS 2018

Viljandi väli-rulapargi remonditööde käigus vahetati välja sadakond esimese ja teisekihi välitingimuste vineeri, toestati karkassi, paigaldati uued ventilatsioonirestid, kinnitati uuesti metallist profiilid ning ehitati obstaaklitele uued käepidemed. Viljandi rulapark on taaskord heas seisus ning sõitjatele avatud.

PAIDE SKATEPARGI REMONT/ SÜGIS 2018

Remonttööde käigus vahetati välja 91 esimese ja teise kihi välitingimuste vineeri, mis olid auklikuks kulunud. Samuti toestastati karkassi, et keerulistesse kohtadesse ei tekiks uuesti auke. Kohalikud noored kurtsid väga elementide pealesõitude üle, mis olid ebaühtlased ning liialt välja turritavate torude (copingute) või profiilide üle – kõik murekohad said likvideeritud. Paide rulapargi väljaku suurus on 1000 m2.

HAABERSTI RULAPARGI REMONT/ SÜGIS 2018

Remonditööde käigus vahetati välja auklikuks kulunud esimese ja teise kihi välitingimuste vineerid. Samuti tehti karkassile vastavalt vineeride jätkukohtadele toed, et uued augud ei tekiks nii lihtsalt. Kokku vahetati skatepargis välja sirca 200 vineeri, lisati grind’imiseks puudu olevad vinklid, paigaldati tagasi handrail ning toestati vajalikes kohtades karkassi. Väljaku suurus on 1131 m2.

PAIDE SISE-SKATEPARGI DISAIN NING NÕUSTAMINE/  2018

Antud projekti raames nõustasime Paide Noortekeskust ning koostasime koostöös kohalike noortega uue planeeritava sise-skatepargi disaini. Paide uus sise-skatepark valmib 2019. aasta varakevadel. 

TALLINNA ILMARISE RULAPARGI REMONT/ SUVI 2017

Ilmarise väli-rulapargi seisukord oli äärimeselt halb enne remonditöid, kuid peale 81 vineeri välja vahetamist, karkassi toetsamist ning osaliselt üles ehitamist said kohalikud noored endale taaskord kasutuskõlbliku ja ohutu skatepargi. Ilmarise skatepark on hea näide, et ka väga kesises seisukorras pargi saab taaskord kasutuskõlblikuks muuta.

KIILI RULAPARGI DISAIN, PROJEKTEERIMINE JA PIGALDUS/ KEVAD 2017

Rajasime Kiili valda 480 m2 suurusele asfalteeritud platsile kvaliteetse vineerist väli-skatepargi. Pargis on kasutatud peamiselt veekindlaid filmkattega vineere, horistontaalsetel pindadel on 18mm paksused plaadid, raadiustega pindadel on 2x9mm veekindlad vineerid, kandvad seinad on 15mm veekindlatest ja niiskuskindlatest vineeridest. Samuti on pargis paigaldatud sõidupindade üleminekutele kuumtsingitud z-profiilid ning sõidetavate pindade elementide nurkadesse kaitseks L-profiilid. Rulapargi konstruktsiooni läbib ka ventilatsioonisüsteem, mis õhutab karkassi ja tagab pargi pikema säilimise.

MUHU MINI-RULAPARGI PIGALDUS/ SUVI 2016

Muhu noortel puudus skatepark ning probleemi lahendamiseks aitasime kohalikel noortel saada endale mini-skatepargi. Koostöös noortega disainisime 5 teisaldatavat obstaaklit, mis on välitingimustesse sobilikest materjalidest. Elementidel on ühel küljel rattad all, et noored saavad vastavalt oma eelistustele obstaakleid omavahel kombineerida ning halva ilmaga need kergesti garaazi viia.

JNE..